Vakum pompasıyla ve fanlar vasıtasıyla emilen malzemenin tahliye edilmesi ve sistemden trasferinde kullanılan tanklardır. Pnömatik fanlar vasıtasıyla taşınan malzemeler için kullanılan şekillerine siklon denilmektedir.firmamız istenieln ölçüde ve kapasitede vakum tankları ve siklonlar yapmaktadır.