Hava tankı hava sistemlerinin daha verimli çalışmasını ve sistem basıncında oluşabilecek ani dalgalanmalarını dengelemeyi sağlar. Hava tankları kompresör kapasitesini aşan ani hava taleplerinin karşılanabilmesi için gereken miktarda havayı depolar. Hava tankının üstü ve altı bombe kepleri ile yapılır. Standart hava tanklarımızın üst bombesinde emniyet ventili manşonu, manometre manşonu bulunmaktadır. Alt bombede ise su boşaltma (tahliye) manşonu bulunmaktadır. Yan yüzeylerde ise hava giriş çıkışı flanşı vardır. Hava tanklarımız çalışma basıncının 1.5 katı basınçla sızdırmazlık testine tabi tutulur.