Fan-coil serpantinleri finli borudan sistem akışkanının çalışma sıcaklığına ve basıncına uygun olarak imal yapılmaktadır. Havanın fan yardımı ile soğuk veya sıcak serpantin üzerinden geçirilerek uygulanması ile olur. Fan-coil otomasyonu ile ısı transfer yüzey alanı, hava debisi ve basınç kaybı digital olarak kontrol edilebilmektedir. Serpantinlerde ısıtma veya soğutma yapmasına göre sıcak buhar veya soğuk suyun dolaşımı ile ortam iklimlendirmesi ayarlanmaktadır. İklimlendirme alanının kapasitesi kullanım yeri ve değiştirgeç çeşidine göre kızgın yağ, buhar, sıcak su veya kızgın su gibi değişik sistemlerle kullanılır.