Reküperatör

Reküperatörler enerji tüketimini azaltarak, enerji tasarrufu sağlayan sistemlerdir. Yaygın olarak, atık enerjinin yüksek olduğu buhar, su ve kızgın yağ kazanlarında ve atık sıcak su ve yanma ürünü gazların oluştuğu tekstil sektöründe kullanılmaktadır. Bu sistemler ortalama iki yıl gibi bir sürede kendi kendisini amorti edebilmektedir.  Reküperatörler ortam ısıtma amaçlı havanın ısıtılmasında ekonomizer ise işletmede kullanılan suyun ısıtılmasında da kullanılmaktadır. Reküperatörler yanma havasının ısıtılmasında da kullanılmaktadır.Çapraz akım şeklinde imal edilmektedirler. Rekupüratörler birçok yerde baca gazı ile hava arasında ısı alışverişinin gerçekleştiği ısı değiştirgecidir.